Jak navrhnout zvedací plošinu

Výška zdvihu zvedací plošiny

Tento příspěvek si klade za cíl pomoci projektantům investorům navrhnout zvedací plošinu tak, aby měla optimálně využitelnou délku, nebo aby nebyla "zbytečně drahá", nestabilní nebo pružná.
Zvehací plošina s nůžkovým pohonem bývá navrhována pro určitý dopravní zdvih. Mnohdy stačí jen desítky centimetrů. V řadě případů je ale potřeba překonat výšku několika metrů. Pro jednotlivé případy se pak navrhují jedno, dvoj, tří, čtyř a více nůžkové plošiny. Počet nůžek pak má vliv na
 • tuhost zvedací plošiny
 • hloubku prohlubně
 • stabilitu zvedací plošiny
 • cenu


 • Pro dosažení potřebného dopravního zdvihu jsou rozhodující hlavně dva faktory:
 • délka zvedací plošiny
 • počet nůžek zvedací plošiny


 • Pro přibližné stanovení délky plošiny nebo potřebného počtu nůžek je zobrazena tabulka firmy EUROLIFT s.r.o. Graf závislosti délky plošiny a počtu nůžek na zdvih.

  Příklad 1: Pro délku plošiny 1,8 m a potřebný zdvih 2m vychází průsečík ještě ve žlutém poli čili dvounůžková plošina.
  Příklad 2: Jak "nejkratší" může být běžná třínůžková plošina pro zdvih 3,6 m? Průsečík mezi výškou 3,6 m a hranou mezi žlutým a červenohnědým polem ukazuje na délku cca 1,9 m.

  Poznáma: tuto tabulku je nutné brát jenom orientačně.
  Kromě délky plošiny ovlivňuje zdvih plošiny i
 • nosnost
 • použití ochranného měchu nebo žaluzií
 • a několik dalších parametrů


 • EUROLIFT s.r.o.

  Jak navrhnout zvedací plošinu

  Únor 2010
  © Zdeněk Poruba