Noc kostelů  
   1.6.2012    

Noc kostelů logo Katedrala.jpg, 5,2kBProgram "Noci kostelů" v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostelů, hlavní celebrant o. biskup František V. Lobkowicz, po ní modlitba za město Ostravu

17.50
Zvonění zvonů

18.00
Vystoupení scholičky

18.30
Prolog k evangeliu sv. Jana (scénka dětí). Děti farnosti předvedou příběh z Nového Zákona, který se odehrál před 2000 lety, ale který se dotýká i nás v dnešní době.

19.00
Varhanní recitál hlavního katedrálního varhaníka a hudebního pedagoga Lukáše Kubenky. Hlavní varhany.

V rámci recitálu zazní skladby:

 • J.S.Bacha
 • L.Vierna
 • a další

19.30
Vystoupení katedrální Scholy S.M.O.K Schola při katedrále Božského Spasitele předvede zpěvy z Taizé

Program vystoupení:

 • Surrexit Christus
 • Bonum est confidere
 • Veni Creator
 • Confitemini Domino
 • Jesu Christe miserere

20.00
Komentovaná prohlídka katedrály Božského Spasitele Zajímá vás proč katedrála stojí právě tam kde stojí a vypadá tak jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku.

20.30
Varhanní produkce - chórové varhany. (J.Krátký)

21.30
Komentovaná prohlídka katedrály Božského Spasitele

22.00
Varhanní koncert studentů Církevní konzervatoře Opava - žáků Lukáše Kubenky. Zazní skladby J.S.Bacha, D.Buxtehudeho, A.Guilmanta a další.

23.00
Vystoupení katedrální Scholy S.M.O.K. Schola při katedrále Božského Spasitele předvede zpěvy z Taizé


Program jednotlivých koncertů naleznete u vstupu.


Během večera můžete shlédnout nebo zúčastnit se:

 • Od 18.00 do 21.00 bude pro děti připraven program s úkoly a hrami o katedrále a nejznámějších biblických příbězích Starého zákona. Ty, které zvládnou rozluštit všechny záhady, se mohou těšit na malou odměnu.
 • Výstavu bohoslužebných předmětů
 • Možnost výstupu na kůr. Využijte jedinečnou možnost podívat se do prostoru katedrály zhora. Prohlédněte si z blízka varhany a podívejte se do jejich nitra. Ohromí Vás jak složitá je hra na tomto nástroji, uvidíte vynikající varhaníky při koncertní práci a seznámíte se s historií zvonů, které jsou ve věžích.

 • Slosovatelná soutěž o výstup na kostelní věž

Program "Noci kostelů" v kostele sv.Václava

17.50
Zvonění
20.30
Gregoriánská schola Bonifantes Opavienses (Církevní konzervatoř Opava) a Gregoriánská schola při katedrále pod vedením Lukáše Kubenky uvedou pásmo gregoriánského chorálu a ranného vícehlasu "Vita Christi". Schola pod vedením Lukáše Kubenky zpívala při návštěvě papeže Benedikta XVI. ve Španělském sále Pražského hradu .

21.00
Vokální a varhanní hudba baroka. Zazní skladby A.Mazáka, C.Monteverdiho, J.G.Albrechtsbergra a další. Varhany:L. Kubenka, zpěv: L. Moric.


Vyžádejte si u vstupu podrobný program koncertu.

Během celého večera můžete shlédnout:

 • Varhanní produkce a výklad o nově zrestaurovaných barokních varhanách
 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Informace o ostravsko-opavské diecézi
 • Výstavu fotografií z pouti do Izraele, Jordánska a Egypta
 • Výstavu liturgických knih
 • Výstavu prací fotokroužku
 • Výstavu prací dětí navštěvujících keramický kroužek - návrhy medailí k Cyrilo-Metodějskému výročí
 • Výstavu "Kostel sv.Václava v proměnách času"


Program "Noci kostelů" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostravě

Během celého večera můžete shlédnout:

 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Prohlídku poutního obrazu Panny Marie Karmelské
 • Výstavu o historii kostela


TOPlist Podpora