Nové výhodné možnosti použití nůžkových plošin (NZP)

Použít NZP jako pohon pro nákladní nebo skladovací výtah má několik nesporných výhod:
 • nižší cenu nákladního či skladovacího výtahu (až 1/3 ceny)
 • typ pohonu - nůžkový mechanismus - umožňuje plošině lépe využít rozměry šachty
 • NZP lze konstruovat i pro vysoké nosnosti, naše firma vyrábí plošiny s nosností až 20 tun
 • použitím NZP odpadají starosti se strojovnou, pohonná jednotka se umisťuje buď přímo pod plošinu, nebo v její blízkosti
 

Nákladní výtah

 

 

Použít NZP pro překládku materiálu z nákladních aut na rampu je výhodné především tam, kde:
 • nelze vzhledem k úzké rampě použít vysokozdvižný vozík
 • nízké rampa neumožní použít vyrovnávací můstek
 • materiál je třeba skládat přímo na úroveň terénu
 

NZP se často používají i ve výrobních linkách. Požívají se na vstupu a výstupu z linek ve

 • dřevozpracujícím a papírenském průmyslu,

 • stavebním průmyslu

 • potravinářském průmyslu

 • všude tam, kde je materiál do linky vkládán nebo z linky odebírán ve vrstvách

Na plošinu se materiál uloží ve vrstvách a po odebrání vrstvy materiálu se plošina automaticky dorovná do stanovené výšky.

 

  Plošina v lince

 

Skladovací plošinaPoužití plošin při tzv. paletizaci (ukládání ve vrstvách na paletu) umožňuje ekonomičtější využití přepravní výšky kamionů či nákladních aut.

Plošiny se montují do provozů, kde se materiál ukládá na paletu ve vrstvách. Ručně naložená paleta nevyužije zcela přepravní výšku vozu a doprava materiálu se tím prodražuje.

Umístěním plošiny do prohlubně (cca 1-2 metry hluboké) na místě paletizace se materiál postupným ukládáním a spouštěním plošiny o uloženou vrstvu naloží na potřebnou výšku. Stačí jen několik jízd plně vytíženého kamionu k zaplacení investice do nůžkové plošiny.