Jméno *   
Firma     
Obor     
Ulice/P.O.Box *
Obec *   
Stát  
PSČ *
Telefon *
Telefax  
E-mail  
 
 
Nosnost   Zdvih  
Rozměry stolu  Rozměry šachty 
Šachta  (požadavek na zhotovení) 
Požadavek na PO - NUTNO UVÉST:  (PO - požární odolnost)
Počet stanic a nákladišť:
Rychlost zdvihu:
Umístění pohonu/vodítek:
K jakému účelu má sloužit:

Šachetní dvířka, nebo poklop:
    
Povrchová úprava spouštědla a dvířek, nebo poklopu
Ovládání:
Doplňky
   


 

Montáž:   

Doprava
         
 
Žádám vás o:

Radu
Cenovou nabídku
Vypracování projektu
Jiná zpráva, popř. upřesnění:

Na spouštědle je zakázán vstup a přeprava osob.

 Spouštědla zhotovujeme na zakázku, dle zadaných parametrů a v souladu s příslušnou ČSN.