Jméno *  
Firma  
Obor    
Ulice/P.O.Box *    
Obec *
Stát  
PSČ *
Telefon *
Telefax  
E-mail  
 
 
Nosnost   Zdvih  
Rozměry kabinky  Rozměry šachty 
Šachta  (požadavek na zhotovení) 
Počet stanic a nákladišť:
Rychlost zdvihu:
K jakému účelu má sloužit:
Šachetní dvířka
Povrchová úprava plechové kabinky
Povrchová úprava dvířek
Povrchová úprava konstrukce
Doplňky - police:         
Montáž
Doprava
 
Žádám vás o:

Radu
Cenovou nabídku
Vypracování projektu
Jiná zpráva, popř. upřesnění:

V malém nákladním výtahu je zakázán vstup a přeprava osob.

 Malé nákl. výtahy zhotovujeme na zakázku, dle zadaných parametrů a v souladu s příslušnou ČSN.