Výtahová firma EUROLIFT s.r.o. vznikla v roce 1995. Je pokračovatelkou nejstarší výtahové firmy na Severní Moravě, firmy ABC, založené v roce 1947. Sídlí v Ostravě a působí na území celé ČR a SR. 
  Firma je členěna na pět úseků a to na projekci, obchodní úsek, výrobu, montáž a servis.
  Servis zajišťujeme na území České republiky, Slovenska a části Polska. Projekční složka zajišťuje projektování nových staveb, nových výtahů a stavebních částí staveb.

   

 

 

Firma EUROLIFT působí v několika oblastech.

  • V oblasti osobních a nákladních výtahů stavíme výtahy o nosnosti od 20 kg do 5000 kg

  • V oblasti nůžkových plošin stavíme plošiny o nosnosti od 250 kg do 20 000 kg a zdvihu až 5 m.

  • V oblasti "invalidních plošin" vyrábíme především plošiny a malé výtahy pro osoby se sníženou schopností orientace či pohybu.

  • Další oblastí jsou sklopné a rampové můstky a nakládací technika.

  • Samostatnou oblastí je modernizace výtahového parku, kde firma investuje velké úsilí do postupné obnovy stávajících výtahů (speciálním zaměřením jsou stavby výtahů do atypických nesériových výtahových šachet).