Vyrábíme a dodáváme všechny typy nákladních výtahů od nosnosti 20 kg do nosnosti 5000 kg. Pohon výtahů je trakční, hydraulický, řetězový nebo nůžkovými plošinami. Výtahy jsou vybavovány různými druhy povrhů. Při použití vozíků  a paletovacích vozíků jsou stěny výtahu vyztužovány proti průhybům způsobeným rázy. Výtahy mohou být dále vybaveny dvířky případně poklopem. 

Spouštědlo 

Spouštědla se používají především pro dopravu  přepravek s nápoji, sudů pivem a přepravek s potravinami z venkovních prostorů do sklepa. Dalším okruhem použití je vyvážení popela z kotelen nebo doprava materiálů do skladů, prodejen a podobně. Základní konstrukce je vybavena demontovatelnou jednotkou. Výtah nemusí být instalován stabilně. Výtah může být dále vybaven dvířky případně poklopem.

Skladové výtahy Používají se ve skladových prostorách pro dopravu skladovaných materiálů do podlaží. Nosnost těchto výtahů je cca 250 až 5000 kg. Vyrábíme a dodáváme všechny typy skladových výtahů. Pohon výtahů je trakční, hydraulický, řetězový nebo nůžkovými plošinami. Výtahy mohou být vybavovány speciálním typy ovládání a komunikace mezi jednotlivými pracovišti. Výtahy jsou vyráběny pro malou nebo vysokou četnost provozu.
 
 


Nákladní výtah


Malé nákladní výtahy - jídelní výtahy do 100kg se používají především v kuchyních, jídelnách a restauracích pro dopravu jídel nápojů a nádobí z kuchyně do jídelny nebo pro dopravu potravin a nápojů ze skladů do kuchyně. Jsou vybaveny dvoukřídlovými dvířky nebo svisle posuvnými barierami. Kabina a dvířka mohou mít povrch  z nerezového plechu. To je výhodné z  hlediska údržby a hygieny. Výtahu lze použít i pro dopravu vozíků. V takovém případě zastavuje výtah v úrovni podlahy. Výtah bývá používán i v kancelářích, administrativních budovách a skladech pro dopravu písemností a drobných předmětů.  

Skladovací plošina

POPTEJTE U NÁS stavbu nebo rekonstrukci výtahu!!! Rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku.

Rádi Vás navštívíme a pomůžeme Vám přímo u Vás najít nejvhodnější typ zdvihacího zařízení. Využijte našich dlouholetých a bohatých zkušeností v oboru !!!