Zvedací plošiny s malou prohlubní

Plošiny s malou prohlubní se používají hlavně v případech, kdy není možné udělat žádnou prohlubeň nebo stavební kontrukce neumožňuje realizovat větší prohlubeň (zpravidla je prohlubeň tvořena jen otvorem v horní -pochůzí části podlahy.)

Typy a použití.

Stranové-boční závěsy samostatné

obr
Stranové-boční závěsy samostatné.
Stranové boční závěsy Podrobnosti zde. Stranový závěs se kotví do boční zdi nebo se postaví do šachty, která je mohutnější a robustnější. Stranové boční závěsy nepůsobí silově na dno prohlubně ale celá konstrukce je zavěšena na boční zeď nebo konstrukci šachty. Při stejné využitelné ploše plošiny, má tato varianta větší zastavěnou plochu (o cca 0,8 m2).
Dopravní zdvih běžné plošiny může dosahovat až cca 7m při nosnosti až 1 tuna.
Příklady použití.

Dvoustranné stranové závěsy závěsy pro větší nosnosti

U dvoustranného stranového závěsu je pohon (stranový závěs) umístěn ze dvou stran. Tím je možné dosáhnout větší nosnosti plošiny (běžně 2 tuny). Dalšího zvýšení nosnosti je možné dosáhnout speciálními úpravami.

Nůžkové plošiny s malou složenou výškou

Nůžkové plošiny s malou složenou výškou jseou realizovány speciální konstrukcí nůžkového mechanismu případně speciálním doplňky, které umožní snížit velikost složené plošiny.

Přes všechna opatření se u nůžkových plošin se zmenšující velikostí složené plošiny zpravidla zvyšuje technická záročnost řešení a tím i cena. Obvykle se minimální velikost složné plošiny pohybuje kolem 8 cm. Se zmenšující se velikostí složené plošiny obvykle klesá i její nosnost, tuhost, životnost a další parametry viz zde. (Ne vždy.)

obr

Stranové -boční závěsy s nůžkovými plošinami po stranách

Stranové-boční závěsy s nůžkovými plošinami jsou méně častým řešením, které umožňuje umístit nůžkovou plošinu po bocích nosné plošiny. Jsou umístěny buď na jedné nebo na cvou stranách. Složená nůžka vytváří na nosné plošině bočnice (širší zábradí), ve které se plošina skládá.Jak navrhovat zvedací plošiny
Hlavní stránka zvedací plošiny EUROLIFT s.r.o.