Pouť k Panně Marii Karmelské 2020


Pouť k P. Marii Karmelské

středa 15. července 2020 - 14. pěší pouť
19.00
sraz účastníků v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě
(litanie k P. Marii) a společný odchod přes lávku
20.00
mše sv. v kostele ve Slezské Ostravě (P. Maria a Svatá země))
Mons. Jan Plaček, adm. exc.
pak promítání a povídání o putování Svatou zemí v r. 2019
Mons. Jan Plaček, Ing. Zdeněk Poruba, Ing. Eva Porubová

čtvrtek 16. července 2020
6.30
modlitba růžence
7.00
přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval
Mons. Jan Plaček, adm. exc.
promluva P. Petr Chovanec, farní vikář O.-Moravská Ostrava
8.30
mše sv.
P. Mgr. David Powiesník, farní vikář O.-Moravská Ostrava
9.30
mše sv. a po ní novokněžské požehnání
P. Mgr. Jakub Lasák, novokněz
11.00
mše sv.
P. Miroslav Straka, farář O.-Hrabůvka

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.17.00
Te Deum a svátostné požehnání
velikonoční vigilie
17.30
mše sv. na zakončení poutního dne
P. Mgr. Marián Pospěcha, farář Dolní Lutyně a moderátor TV Noe

Během celého dne bude příležitost k přijetí sv.smíření.
Sbírka bude na obnovu a rekonstrukci kostelních dveří.


V katedrále v Moravské Ostravě ve středu 15. července v 18 hod.
a ve čtvrtek 16. července v 7.30 hod. a v 18.00 hod. z důvodu poutě
nebudou mše sv.