Svatý Prokop 2019

Svátek sv.Prokopa Den horníků a hutníků

Svátek svatého Prokopa
patrona horníků a hutníků
budeme slavit v úterý 2. července.

Svátek svatého Prokopa jako patrona horníků slavili horníci na Ostravsku od roku 1864.

Jak uvádí publikace o dějinách Ostravy, bývala slavnost sv.Prokopa nejen největším svátkem horníků a hutníků, ale i všech obyvatel Ostravy. Slavnosti začínaly průvodem, který směřoval k hlavnímu náměstí (Masarykovo náměstí). Tady se konala velká polní mše u polního oltáře postaveného před morovým sloupem.

Slavnost Svatého Prokopa v Ostravě

V roce 2013 jsme se po delší době pokusili slavení tohoto svátku obnovit.


Letos si svátek svatého Prokopa, patrona horníků a hutníků, připomeneme v úterý 2.července v katedrále Božského Spasitele mší svatou v 18.00 hodin, která bude slavena za živé a zemřelé horníky a hutníky.

Katedrála Božského spasitele patří mezi nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky a po opravě je "jako nová" a proto věříme, že slavení tohoto svátku v krásném a rekonstruovaném prostředí bude pro všechny zůčastněné zážitkem.

Svátek svatého Prokopa Program oslav
  • kostel bude otevřen od 13,15 hodin
  • komentovaná prohlídka kostela včetně, prohlídky kúru s varhanami
  • informace o připravované úpravě adorační kaple
  • Výstava liturgických rouch s výkladem
  • promítání historických fotografií na historickém projektoru PRAHA
  • Slavnost Svatého Prokopa v Ostravě
  • Na závěr bude malé občerstvení na faře s písničkami.

Leták ke stažení: ve rormátu A4 pdf zde.

Leták ke stažení: ve rormátu A5 pdf zde.

Parkování u katedrály:
Máme zajištěno parkoviště vedle kostela. Na toto parkoviště by měli účastníci slavnosti vjezd a parkování zdarma.

Zázemí u kostela:
Před mší svatou a po mši svaté je možné využít zázemí fary.

Všichni jste srdečně zváni. Zdař Bůh.

-->


Svátek sv.Prokopa v roce 2017Video: Svátek svatého Prokopa 30.6.2017

Svátek sv.Prokopa v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
Slavnost sv.Prokopa v roce 2017

30.června jsem slavili v katedrále Božského Spasitele. Po prohlídce kostela jsme měli krátké občerstvení v prostorách fary.

Fotografie ze svátku sv. Prokopa v roce 2017
Svátek sv.Prokopa v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
Slavnost sv.Prokopa v roce 2016

1.července jsem slavili v nově opravené katedrále Božského Spasitele. Po prohlídce kostela jsme měli krátké občerstvení v prostorách fary.

Fotografie ze svátku sv. Prokopa v roce 2016


Svátek sv.Prokopa v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
Slavnost sv.Prokopa v roce 2015

3.července jsem slavili v nejstarším kostele v Ostravě v kostele sv. Václava. Po prohlídce kostela jsme měli krátké občerstvení v prostorách biskupství.

Fotografie ze svátku sv. Prokopa v roce 2015
Video ze svátku sv. Prokopa v roce 2015

Svátek sv.Prokopa v katedrále Božského Spasitele v Ostravě
Slavnost sv.Prokopa v roce 2014

4.července 2014 jsme si připomenuli v ostravské katedrále Božského Spasitele patrona horníků a hutníků svatého Prokopa mší svatou v 18.00 hodin, která byla svěcena za horníky a hutníky. Po mši svaté připomenul v krátkém vystoupení Prof.Prokop z HF VŠB instalaci sochy sv. Prokopa v Horníckém muzeu v Ostravě-Petřkovicích. Součástí přednášky bylo i promítání fotografií. Na závěr bylo na faře malé občerstvení.

Fotografie ze svátku sv. Prokopa v roce 2014
Video ze svátku sv. Prokopa v roce 2014
Svátek sv.Prokopa v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Slavnost sv.Prokopa v roce 2013
4.července 2013 jsme si připomenuli v ostravské katedrále Božského Spasitele patrona horníků a hutníků svatého Prokopa mší svatou v 18.00 hodin, která byla svěcena za horníky a hutníky. Po mši svaté byla komentovaná prohlídka katedrály se zaměřením na vazbu katedrály s horníky a hutníky. Na závěr bylo na faře malé občerstvení.

Průběh svátku svatého Prokopa si můžete prohlédnoutVideo ze svátku svatého Prokopa v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 4.7.2013

Podívejte se jak slaví svátek svatého Prokopa horníci v Příbrami Podrobnosti zde>>>