Pouť k Panně Marii Karmelské 2019


Pouť k P. Marii Karmelské

pondělí 15. července 2019 - 13. pěší pouť
19.00
sraz účastníků v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě
(litanie k P. Marii) a společný odchod přes lávku
20.00
mše sv. v kostele ve Slezské Ostravě
a po ní novokněžské požehnání

P. Ing. Mgr. Lukáš Mocek, PhD., novokněz
pak výstup na haldu EMU

úterý 16. července 2019
6.30
modlitba růžence
7.00
přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval
Mons. Jan Plaček, adm. exc.
8.30
mše sv.
P. Mgr. David Powiesník, farní vikář O.-Moravská Ostrava
9.30
mše sv. a po ní novokněžské požehnání
P. Mgr. Lukáš Dořičák, novokněz
11.00
mše sv.
P. Mgr. Petr Chovanec, farní vikář O.-Moravská Ostrava

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.17.00
Te Deum a svátostné požehnání
velikonoční vigilie
17.30
mše sv. na zakončení poutního dne
a po ní novokněžské požehnání

P.Mgr. Jiří Klos, novokněz

Během celého dne bude příležitost k přijetí sv.smíření.
Sbírka bude na obnovu a rekonstrukci kostelních dveří.


V katedrále v Moravské Ostravě v pondělí 15. července v 18 hod.
a v úterý 16. července v 7.30 hod. a v 18.00 hod. z důvodu poutě nebudou mše sv.