Pouť k Panně Marii Karmelské 2018


Pouť k P. Marii Karmelské

pondělí 16. července 2018
6.30
modlitba růžence
7.00
přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval
Mons. Jan Plaček, adm. exc.
8.30
mše sv.
P. Mgr. Bc. David Powiesník, farní vikář Moravská Ostrava
9.30
mše sv. a po ní novokněžské požehnání
P. Mgr. Jan Jurečka, novokněz
11.00
mše sv.
P. Miroslav Straka, farář O.-Hrabůvka

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.17.00
Te Deum a svátostné požehnání
velikonoční vigilie
17.30
mše sv. na ukončení poutního dne
a po ní novokněžské požehnání

P. Mgr. Václav Rylko, novokněz

Během celého dne bude příležitost k přijetí sv. smíření.

V katedrále v Moravské Ostravě
v pondělí 16. července
z důvodu poutě nebudou mše sv.