Pouť k Panně Marii Karmelské 2017


Pouť k P. Marii Karmelské

pátek 14. července 2017 - 12. pěší pouť
19.00
sraz účastníků v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě
(litanie k P. Marii) a společný odchod přes lávku
20.00
mše sv. v kostele ve Slezské Ostravě Mons. Mgr. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský
po mši výstup na haldu Emu

sobota 15. července 2017
6.30
modlitba růžence
7.00
přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval
Mons. Jan Plaček, adm. exc.
8.30
mše sv.
P. Mgr. Zdeněk Pluhař, farář O.-Polanka
9.30
mše sv. a po ní novokněžské požehnání
P. Mgr. Michal Slanina, novokněz
11.00
mše sv.
P. Mgr. Marek Jargus, farář O.-Radvanice

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.

velikonoční vigilie

17.00
Te Deum a svátostné požehnání
17.30
mše sv. na ukončení poutního dne
Mons. Bohuslav Novák, farář O.-Stará Bělá

Během pouti bude příležitost přijetí sv.smíření.
V katedrále v Moravské Ostravě v pátek 14. července v 17.00 hod. a v sobotu 15. července
v 7.30 hod. a v katedrále v 18.00 hod. z důvodu poutě nebudou mše sv.